Резултат на Mega Sena

Мегасена е бразилско лото кое им овозможува на играчите избор од 60 броеви. Победниците со сите шест броеви добиваат џекпот. Понатаму, победата со пет броеви се нарекува „Квина“, а победата со четири броеви е „Квадра“. Мегасена се извлекува два пати неделно во среда и сабота. Тоа е популарно лото добро познато по поголеми шанси и евтини билети.

Резултатите се одредуваат со случајно извлекување на топчиња од два кафези кои се вртат. Двоцифрен број се создава со избирање топче од секој кафез со цел да се направи број од 01 до 60. Првиот кафез има топчиња од 0 до пет за првиот број, а другите топки се движат од 0 до девет за втората цифра. Ако бројот е 00, тој ќе се замени со бројот 60. Кога ќе се извлечат шест броеви со две цифри, крајот на извлекувањето е завршен.