Bingo 5 Results

Јапонија има неколку лотарија игри; најпопуларниот е Бинго 5. Извлекувањето за ова се одвива само еднаш неделно, во среда во 20 часот. Играчот избира збир на броеви од поширок опсег, како и за повеќето лотарии низ светот.

Билетите се пуштени во продажба до кратко време пред извлекувањето, а потоа продажбата повторно започнува по завршувањето на извлекувањето. Тие може да се купат преку трговците на мало и преку Интернет.

Резултатите може да се видат на телевизија, но тие се објавени и на интернет набргу откако ќе се потврди ждрепката. Играчот кој верува дека освоил награда може да го провери својот билет кај продавачот ако го купил лично, но ако го купил преку Интернет, проверката е автоматска.

Помалите награди се плаќаат преку трговецот на мало или директно онлајн, но треба да се поднесе барање за поголема награда.