Lotto 1 Results

Лото 1 е лотарија во Шведска и се игра на национално ниво. Извлекувањата на лотаријата се одржуваат два пати неделно. Првата лотарија се одржува секоја среда во 18.20 часот, а втората е секоја сабота во 20.00 часот. Секоја лотарија има две извлекувања: Лото 1 и Лото 2. Играчите можат да изберат да влезат само Лото 1, или за мала доплата, да влезат во Лото 2.

Играчите избираат седум броеви помеѓу еден и 35, но можат да изберат до 12 за да ги зголемат шансите за освојување награда. Наградите на лотаријата не подлежат на данок во Шведска, но оние што се жители во други земји можат да играат и можеби ќе треба да платат данок во нивната матична земја.

Деталите за ждрепката може да се видат на ТВ и се објавуваат на интернет кога ќе се извлече. Малите награди може да се бараат преку интернет или преку трговец на мало, додека поголемите награди треба да се бараат од операторот.