Magnum 4D Results

Оваа игра се игра низ Малезија, а исто така и во Сингапур. Играчот избира четирицифрен број; ова може да биде нешто помеѓу 0000 и 9999. Има 23 различни четирицифрени броеви кои се извлекуваат на лотаријата. Играчот мора да одговара на четири цифри за да освои награда.

Броевите треба да бидат по ист редослед како на нивниот билет. Наградите се секогаш исти, а бројот на продадени билети не прави разлика во однос на наградата. Истото важи и за бројот на победници; ова нема да ја намали вредноста на наградите.

Извлекување има секоја среда, сабота и недела во 19 часот во Малезија, по локално време. Резултатите се објавуваат веднаш на неколку веб-локации за играчите да можат веднаш да дознаат дали нивниот тикет е добитник. Потребно е да имате најмалку 21 година за да учествувате.

2022-11-30

6636
9223
7072
0362
1202
2569
3776
6163
7602
7883
8941
9073
9963
0162
0214
1133
1538
2210
2560
4886
5718
6059
9226